AWIT NG SERBISYO SIBIL


Ang serbisyo sibil ang bayan ko
Lingkod na tunay ngayun at kalian man
Lagging tumutulong, laging nagpapayo
At sa kawani ay siyang patnubay


Ang serbisyo sibil ay tanghalin
Ito ay ating dakilain
Maging tapat tuwina sa ating tungkulin
Paglingkuran lagi Bayang giliw


Ang serbisyo sibil ay lingkod na tangi
Tayo na’t ito’y ating ipagbunyi.
Mabuhay!